Kosketa minua, Henki -konsertti, Ohjelma 10€, tuotto Perheniemen Opiston työn tukemiseen.